Under de senaste 10 åren har oljepriset ökat med ca 100%, elpriset med över 80% och fjärrvärmepriset med omkring 50%.

Samtidigt finns moderna värmepumpar som kan utvinna lagrad solenergi och ge en minskning av kostnaderna för husvärme och varmvatten på över 70%.

Det innebär att även större investeringar i främst bergvärme betalar sig själva på kort tid, ända ner till bara 6 - 7 år. Och eftersom energikostnaden minskar så radikalt, är ditt nya värmesystem lönsamt redan från det ögonblick det slås på.

Även den betydligt mindre investeringen i ett system som utvinner värme ur utomhusluften eller husets frånluft kan ge avsevärda besparingar, som bäst upp till hela 60%.

Ett värmesystem installerat av Bo & Värme AB är ett framsynt och miljövänligt sätt att spara pengar till något roligare än element och varmvatten.