Webbplatsens innehåll skyddas genom Lagen om upphovsrätt, i enlighet med Svenk Lag!

Samtliga webbsidor är producerade i Drupal och anpassningsprogrammerade av Anckers & Co AB , telefon 08/ 7200 200, mobiltel 070-573 05 50. Anckers & Co AB innehar rättigheter för texter och bilder, samt tillagd programkod.
    Det förekommer även verk från andra upphovsmän såsom Bo & Värme AB, med bakomliggande samarbetsparter och leverantörer, vilka innehar rättigheter - t ex till textinformation eller bilder.

Utomståendes rätt begränsas till att för egen personlig användning lagra oförändrade utdrag av dessa webbsidor enligt normal webbläsarstandard. Innehållet på webbsidorna får inte kopieras eller distribueras på annat sätt, utan skriftligt tillstånd. Förfrågan gällande detta skall ställas till Anckers & Co AB, via mailadressen nedan.

Länkar från andra webbsidor medges endast om länken pekar på hela sidan, så att den visas i sin helhet.

Länkar med utdrag av enstaka innehåll, eller delar av sidors innehåll, utdrag eller citat, eller visning /citat av indirekta delar av innehållet, tillåts ej och kräver medgivande. Medgivande kan bara erhållas skriftligt. Endast skriftlig förfrågan ställd till Anckers & Co AB besvaras

Om efterfrågad användning kräver bakomliggande medgivande från annan gäller följande: Anckers & Co AB utför endast undersökande förfrågan på uppdrag av frågeställaren.

KONTAKTUPPGIFTER:
Anckers & Co AB - e-post: g@acoab.se Tel 08- 7 200 200
Bo & Värme AB: kontakt@bo-varme.se Tel 070- 265 79 48