Sjövärme

Så här fungerar en sjövärmepump - illustrationEtt sjövärmesystem samlar upp solenergi från sjöbotten, där vattnet har en relativt jämn temperatur året runt.
Sjövärmepumpen klarar av att ge både husvärme och varmvatten under hela året.
Sjövärmepumpen arbetar genom att cirkulera en värmebärande vätska genom en kollektorslang som läggs på en sjö/havsbotten i nära anslutning till huset.
Sjövärmepumpen kopplas normalt till ett befintligt vattenburet värmesystem.

Ett sjövärmesystem från Bo & Värme AB kan ge upp till 70% energibesparing.