Det är många faktorer som spelar in när man ska välja värmesystem.

- Markens möjligheter omkring fastigheten och vilken typ av värmesystem?
- Tilläggsisolering, vattenburen golvvärme eller andra åtgärder på fastigheten?
- Ett helt nytt system eller komplement till ett befintligt?
- Systemlösningar med smarta kombinationer av olika produkter?

Det finns gott om alternativ och möjligheter. Men vad som alltid är viktigt att komma ihåg är en enkel sanning:  Bästa möjliga samverkan av alla enheter ger största möjliga energibesparing!

Bergvärme.
En bergvärmepump hämtar upp den solenergi som finns lagrad i berggrunden, genom att cirkulera en värmebärande vätska i en rörslinga i ett borrhål på 70 - 230 meter.

Markvärme.
En markvärmepump hämtar upp den solenergi som finns lagrad i markytan, genom att cirkulera en värmebärande vätska via en rörslinga som grävs ner på tomten

 

Sjövärme.
En sjövärmepump hämtar den upp solenergi som lagrats i sjövattnet, genom att cirkulera en värmebärande vätska i en sluten rörslinga som sänkts ned på sjöbotten.

Frånluftvärme.
Ett frånluftvärmesystem återvinner värmen i den redan uppvärmda inomhusluften och återför den till inkommande luft.

 

Luftvärme.
En luftvärmesystem tar upp energi direkt från omgivningens luft med hjälp av en värmeväxlare.

Kombinationssystem.
En värmeanläggning som växlar mellan energi från olika källor, tex bergvärme, solvärme och luftvärme, baserat på årstid och klimat.

Vi på Bo & Värme vet vad som krävs av ett väl fungerande värmesystem. Vi kan också tala om för dig vilka energivinster som olika smarta kombinationer av t ex bergvärme, solvärme och luftvärme kan ge hos dig.