Markvärme

Så här fungerar en markvärmepump - illustrationEtt markvärmesystem samlar upp den solenergi som finns lagrad under markytan.
Markvärmepumpen klarar av att ge både husvärme och varmvatten under hela året.
Markvärmepumpen arbetar genom att cirkulera en värmebärande vätska genom en 300 - 600 meters kollektorslang som grävs ned ca 1 meter under markytan i anslutning till huset.
Markvärmepumpen kopplas vanligtvis till ett befintligt vattenburet värmesystem.