Kombinerade system

Ett kombinationssystem är en lösning, där en värmeväxlande tank själv väljer energi från olika uppvärmningskällor.
Kombinationssystemet kan växla mellan t ex bergvärme, solvärme och luftvärme baserat på väder, årstid och utomhusklimat. Man kan också hämta värme ifrån pelletsbrännare eller en braskamin/eldstad*
Kombinationssystemet ger största möjliga energibesparing över hela året, genom att alltid utnyttja den mest kostnadseffektiva och miljöanpassade av de anslutna energikällorna.
Kombinationssystemet kopplas som regel till ett befintligt, vattenburet värmesystem.

* = förutsätter en värmeväxlare i kaminröret.

Ett kombinerat system från Bo & Värme AB kan ge mer än 70% energibesparing.