Frånluft

Så här fungerar en frånluftspump - illustrationEtt frånluftsystem återvinner värmen ur utgående luft till ingående luft och kan producera både värme och varmvatten.
Frånluftsaggregatet placeras inuti huset men är kompakt och tar lite plats.
Frånluftsystemet ger ett behagligt inomhusklimat med mycket god luftväxling.
Frånluftsystemet kan också anslutas till ett befintligt vattenburet värmesystem.
Frånluftsystemet är ett bra alternativ när uppvärmningen kräver en god luftväxling över uppvärmda ytor på 80 - 250 kvm.

Ett frånluftsystem från Bo & Värme AB kan ge en energibesparing på upp till 50%.