Bergvärme

Så här fungerar en bergvärmepump - illustrationEtt bergvärmesystem hämtar upp den solenergi som finns lagrad i berggrunden. Bergvärmepumpen klarar av att ge både husvärme och varmvatten under hela året.
Bergvärmepumpen arbetar genom att cirkulera en värmebärande vätska genom en kollektorslang i ett borrhål på ca 70 - 230 meter i nära anslutning till huset.
Bergvärmesystemet kopplas vanligtvis till ett befintligt vattenburet värmesystem.
Ett bergvärmesystem från Bo & Värme AB kan ge upp till 80% energibesparing.