Inget innehåll för startsidan har skapats ännu.

Kompletta system för värme och varmvattenBervärme, luftvärme, solvärme och kompletta värmesystem
till alla typer av hus och fastigheter

Företaget Bo & Värme AB har gått den långa vägen när det gäller erfarenhet och kompetens.
Vi började som montörer och underleverantörer vid kvalificerade installationer av bergvärme och luftvärmepumpar. Tack vare nöjda kunders rekommendationer har Bo & Värme idag utvecklats till en totalentreprenör av moderna, miljövänliga värmesystem.

Vår affärsidé är enkel – förmånliga inköp från egna leverantörer och kompletta lösningar, utan mellanhänder, gör våra priser till de mest konkurrenskraftiga.
 

Bättre effekt till lägre kostnad,
med rätt kombination av
olika värmesystem!

En av våra starkaste sidor är alla direkta erfarenheter av en värmeanläggnings egenskaper när den väl är på plats i olika typer av hus. Vi vet helt enkelt vilka lösningar som fungerar bäst i verkligheten, och vi utför själva allt arbete.

Just därför kan vi erbjuda flera specialanpassade lösningar, med bergvärme, luftvärme och solenergi i miljövänlig samverkan med husets olika uppvärmingssystem, t ex optimerade radiatorer och golvvärme. Resultatet blir ökad energibesparing, större livslängd och en ännu bättre värmeekonomi. Välkommen att bo i vår värme!

Alla typer av fastigheter och värmesystem

Vi utformar och installerar kompletta lösningar för miljövänlig, energisnål värme och ett förbättrat inomhusklimat. Vi arbetar med kommersiella fastigheter, flerbostadshus, industrilokaler och offentlig miljö såväl som villor och fritidshus.

Bergvärme kombinerad med golvvärme för maximal värmeekonomiIdag kan vi erbjuda kompletta,
moderna system för :

 • Bergvärme
 • Markvärme
 • Sjövärme
 • Luft / Luft
 • Frånluft
 • Kombinerade system  Nyhet! 

Vi har full kompetens när det gäller :

 • Elinstallationer
 • Radiatorsystem
 • Golvvärme
 • Ventilation
 • VVS

 

Kombinationssystem för samverkan av t ex CTC ecoZenit är den smarta tanken för effektivare och billigare uppvärmning
bergvärme, solvärme och luftvärme
ger ännu lägre energikostnader

Med förnyelsebar energi som utgångspunkt kan ett system från Bo & Värme minska era kostnader för uppvärmning och varmvatten med över till 80%.
Idag installerar vi också kombinationssystem som styr och reglerar miljövänlig energi från flera olika källor, anpassat efter årstid, väder och klimat. De ger en samverkan som sparar ännu mer av systemets driftsenergi i form av el från nätet. Din energivinst ökar och dina kostnader för värme och varmvatten minskar.